Wat is koudschuim oftewel HR-schuim

Koudschuim is een polyurethaan schuim en de eigenlijke benaming is High Resiliens schuim. De kwaliteit van dit schuim wordt aangeduid met Soortelijk Gewicht (SG). Dit betekent dat een m3 schuim een bepaald gewicht heeft, b.v. HR schuim SG 40 houdt in dat een m3 schuim 40 kilogram weegt, hoe hoger het soortelijk gewicht hoe meer materiaal, dus ook meer draagvermogen. Er wordt veelal gedacht dat het SG tevens de hardheid aanduid echter dit is beslist niet zo, hoe hoger het soortelijk gewicht, hoe soepeler men het schuim durft te maken. Als het soortelijk gewicht onder de 40 kilo per m3 wordt gemaakt maakt men dit schuim veelal harder omdat het draagvermogen anders wel erg snel afneemt.

Resumé: een HR schuim met een soortelijk gewicht van 40 als voorbeeld kan men zowel soepel als stevig maken Echter als een relatief laag soortelijk gewicht ook zacht gemaakt wordt ziet men dit terug in de kortere levensduur. HR schuimen hebben een grovere structuur een dikkere celwand en daardoor hoge veerkracht en trekkracht . Door deze trekkracht kan Wellington dit fraai profileren zodat de matrassen met comfortabele zones kunnen worden gemaakt.
Conformiteit:
Gemiddeld redelijk/goed/ prima afhankelijk van stramheid/soortelijk gewicht en profilering
Slaapklimaat:
Gemiddeld goed indien profilering wordt toegepast wordt het nog beter
Ondersteuning:
Gemiddeld goed en is ook afhankelijk van profilering en matrasdrager

Note:
Profileringen kunnen de schouder ontlasten en de heup extra ondersteunen of juist weg laten zakken.